• BelGum Parts - сайлентблоки, втулки, пильовики

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Привіт!

Ми в
ФОП Бєлов Олександр Дмитрович BelGum TM поважаємо твою конфіденційність. Роблячи замовлення у нас на сайті, ти погоджуєшся з цією публічною офертою. Ми обробляємо твої персональні дані, дотримуючись умов цього договору. Ми не передаємо твою особисту інформацію третім особам і забезпечуємо її повний захист. Ти можеш бути впевнений (-а), що твої дані зберігаються лише в нашій клієнтській базі.

1. Предмет договору

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією Продавця ФОП Бєлов Олександр Дмитрович BelGum TM (далі по тексту — «Ми», «Нам/и» або «Наш/а/і/е») укласти Договір купівлі-продажу (далі по тексту — «Договір») товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин. Ми розміщуємо Публічну оферту (пропозицію) на нашому офіційному сайті «https:belgum.ua» (далі — «Сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем (далі по тексту — «Вам/и», «Ви», «Ваш/а/е/і») Нашої пропозиції укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Вами замовлення на умовах цього Договору, в терміни й за цінами, вказаними на Нашому Сайті.

2. Поняття і визначення

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
«Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України
«Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
«Продавець» — компанія, що реалізує товари, представлені на Сайті.
«Покупець» — фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Ми зобов'язуємося передати у Вашу власність Товар, а Ви погоджуєтеся оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:
• - добровільний вибір Вами товарів у Нашому Інтернет-магазині;
• - самостійне оформлення Вами замовлення в Нашому Інтернет-магазині;
• - оплата Вами замовлення, оформленого в Нашому Інтернет-магазині;
• - обробка і доставка замовлення Вам у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Ви маєте право оформити замовлення на будь-який товар, що представлений на Сайті Нашого Інтернет-магазину і є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. У разі відсутності товару на складі Менеджер Нашої компанії зобов'язаний довести Вас до відома (телефоном або через електронну пошту).

4.4. У разі відсутності товару Ви маєте право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару або анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Передоплата 100%. Всі оплати здійснюються в гривнях.

5.2. У разі не надходження коштів Наш Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6. Умови поставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних у Нашому Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і виконується видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Вам надаються документи згідно з законодавством України.

7. Права і обов’язки сторін

7.1. Ми маємо право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Вами умов цього договору.

7.2. Ви зобов'язані своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Ви маєте право:
• - оформити замовлення в нашому Інтернет-магазині;
• - оформити електронний договір;
• - вимагати від Нас виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Ми не несемо відповідальності за:
• - за зміст і правдивість інформації, наданої Вами при оформленні замовлення;
• - за затримку і перебої у наданні Нами Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що є поза сферою Нашого контролю;
• - за протиправні незаконні дії, здійснені Вами за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
• - за передачу Вами своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Ви, використовуючи наданий Вам доступ до мережі Інтернет, самостійно несете відповідальність за шкоду, спричинену його діями (особисто, навіть якщо під Вашим логіном була інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Наш Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті «https://belgum.ua

9.2. Наш Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Ви несете відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. Водночас при здійсненні акцепту (оформлення замовлення і подальшої оплати товару) Ви надаєте Нам свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Вами оформленого в Нашому Інтернет-магазині замовлення означає Вашу повну згоду з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Вас — безплатно.

9.7. Інформація, яку Ви надаєте, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Вас виключно в цілях обробки замовлення, відправлення Вам повідомлень, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Наш Інтернет-магазин здійснюється згідно з чинним законодавством України.

10.2. Повернення товару в Наш Інтернет-магазин здійснюється за Ваш кошт.

10.3. У разі повернення Вами товару належної якості, Наш Інтернет-магазин повертає Вам сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Нашого Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою Вам товару.

11. Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Наверх